مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش ؛ ارتقاء کیفیت مدارس دولتی از سیاست‌های آموزش‌وپرورش است مدرسه جو محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش ؛ ارتقاء کیفیت مدارس دولتی از سیاست‌های آموزش‌وپرورش است محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش ؛ ارتقاء کیفیت مدارس دولتی از سیاست‌های آموزش‌وپرورش است

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش ؛ ارتقاء کیفیت مدارس دولتی از سیاست‌های آموزش‌وپرورش است

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش ؛ ارتقاء کیفیت مدارس دولتی از سیاست‌های آموزش‌وپرورش است حاجی میرزایی ادامه داد: در همه مناطق و حتی مناطق کم‌جمعیت فرصت‌های آموزشی توزیع‌شده است و در حال حاضر باید اقدامات خود را برای توسعه کیفی متمرکز کنیم. در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش هم پیش‌بینی‌های خوبی برای تحول در این حوزه صورت گرفته است. همچنین در سند تحول برنامه‌هایی برای تحول در برنامه درسی، پیش‌بینی طرح بوم، برنامه مدارس و همچنین اختیاراتی به مدارس ارائه ‌شده است تا برنامه‌های متناسب را برای دانش آموزان خود پیش‌بینی کنند.

مشاهده