مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کنند مدرسه جو  نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند

مایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند
کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به

مشاهده
تدوین و بومی سازی برنامه های مدرسه از رویکردهای جدید آموزش و پرورش است مدرسه جو  تدوین و بومی سازی برنامه های مدرسه از رویکردهای جدید آموزش و پرورش است

تدوین و بومی سازی برنامه های مدرسه از رویکردهای جدید آموزش و پرورش است

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش از تدوین برنامه‌های مدارس در قالب چهار میز مستقر در مناطق با حضور مدیران و شرکای آموزش‌وپرورش خبر داد و گفت: مدارس براساس این برنامه‌ها ارزیابی خواهند شد. به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش به نقل از خبرگزاری تسنیم، زهرا مظفر…

مشاهده