ثبت نام فوری دبستان دخترانه  پروفسور میرزاخانی

ثبت نام فوری دبستان دخترانه  پروفسور میرزاخانی

دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

مدارس مشهد مدرسه جو :ثبت نام فوری بستان دخترانه  پروفسور میرزاخانی

استان خراسان رضوی ،مشهد،انتهای فرامرز عباسی۴ تلفن ۰۵۱۳۶۰۲۶۹۰۰

توافق نامه و اطلاع از شرایط تکمیل فرم و پذیرفتن آن

۱-پیش ثبت نام دردبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی رایگان است پس از ثبت نام پیامک برای حضور در مدرسه و تکمیل ثبت نام وثبت در سامانه آموزش وپرورش از شما دعوت می شود لطفا مندرجات درخواستی درفرم را دقیق تکمیل کنید وبرای گرفتن نوبت مصاحبه با شماره ۰۹۰۳۱۷۲۴۵۲۰ تماس بگیرید

دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

تدریس خصوصی و معلم خصوصی آنلاین کلیه پایه تمامی رشته هاهم اکنون ثبت نام کنید