هنرستان سروش رسانه پسرانه تولید برنامه های تلویزیونی

هنرستان سروش رسانه  پسرانه تولید برنامه های تلویزیونی

هنرستان سروش رسانه پسرانه تولید برنامه های تلویزیونی

استان خراسانرضوی ،مشهد،وکیل آباد 13جلال آل حمد4 تلفن :36014329  - 09154207678

پسرانه

کد مدرسه :

 RH-10967-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد: هنرستان سروش رسانه پسرانه تولید برنامه های تلویزیونی

استان خراسان رضوی ،مشهد،وکیل آباد ۱۳جلال آل حمد۴ تلفن :۳۶۰۱۴۳۲۹  – ۰۹۱۵۴۲۰۷۶۷۸

 

هنرستان پسرانه تولید برنامه های تلوزیونی

هنرستان پسرانه تولید برنامه های تلوزیونی

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+