دبیرستان پسرانه شهید حبرانی متوسطه دوره اول

دبیرستان پسرانه شهید حبرانی  متوسطه  دوره اول

دبیرستان پسرانه شهید حبرانی متوسطه دوره اول

خراسان رضوی - مشهد-خیابان بهار ، بهار ۲۹ – مقابل اورژانس عدالتیان تلفن :تلفن: 38532929270

پسرانه

کد مدرسه :

 RH-11601-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:دبیرستان پسرانه شهید حبرانی متوسطه دوره اول

خراسان رضوی – مشهد-خیابان بهار ، بهار ۲۹ – مقابل اورژانس عدالتیان تلفن :تلفن: 38532929270

 

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)