دبیرستان پسرانه دکتر ترک زاده متوسطه دوره دوم

دبیرستان پسرانه دکتر ترک زاده متوسطه دوره دوم

دبیرستان پسرانه دکتر ترک زاده متوسطه دوره دوم

استان خراسان رضوی ،مشهد،بلوار امامت – امامت 3 تلغن : 36021521

پسرانه

کد مدرسه :

 RH-11593-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:دبیرستان پسرانه دکتر ترک زاده متوسطه دوره دوم

استان خراسان رضوی ،مشهد،بلوار امامت – امامت 3 تلغن : 36021521

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)