دبیرستان پسرانه خوارزمي متوسطه دوره دوم

دبیرستان پسرانه خوارزمي متوسطه دوره دوم

دبیرستان پسرانه خوارزمي متوسطه دوره دوم

استان خراسان رضوی ،مشهد،بلواربعثت _بين ابوذرغفاري وناصرخسرو تلفن:0518407394

پسرانه

کد مدرسه :

 RH-12943-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدارس مشهدمدرسه جو:دبیرستان پسرانه خوارزمي متوسطه دوره دوم

استان خراسان رضوی ،مشهد،بلواربعثت _بين ابوذرغفاري وناصرخسرو تلفن:0518407394

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)