دبیرستان پسرانه حکیم نظامی متوسطه دوره اول

دبیرستان پسرانه حکیم نظامی متوسطه دوره اول

دبیرستان پسرانه حکیم نظامی متوسطه دوره اول

 استان خراسان رضوی ،مشهد،امام خمینی6

پسرانه

کد مدرسه :

 RH-11991-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:دبیرستان پسرانه حکیم نظامی متوسطه دوره اول

استان خراسان رضوی ،مشهد،امام خمینی6

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)