دبیرستان پسرانه حاج تقی آقا بزرگ متوسطه دوره دوم

دبیرستان پسرانه حاج تقی آقا بزرگ متوسطه دوره دوم

دبیرستان پسرانه حاج تقی آقا بزرگ متوسطه دوره دوم

استان خراسان رضوی ،مشهدخیابان آیت الله کاشانی ابتدای نوغان 

پسرانه

کد مدرسه :

 RH-12973-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدارس مشهد،مدرسه جو:دبیرستان پسرانه حاج تقی آقا بزرگ متوسطه دوره دوم

استان خراسان رضوی ،مشهدخیابان آیت الله کاشانی ابتدای نوغان

 

 

 

 

 

 

ف

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)