دبیرستان دخترانه مطهر 1متوسطه دوره اول

دبیرستان دخترانه مطهر 1متوسطه دوره اول

دبیرستان دخترانه مطهر 1متوسطه دوره اول

استان خراسان رضوی، مشهد،کوهسنگی 16، چهارراه اول سمت چپ، حکیم نظامی 12، پلاک 13 تلفن :05138427940

دخترانه

کد مدرسه :

 RH-12055-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:دبیرستان دخترانه مطهر 1متوسطه دوره اول

استان خراسان رضوی، مشهد،کوهسنگی 16، چهارراه اول سمت چپ، حکیم نظامی 12، پلاک 13 تلفن :05138427940

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)