دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

استان خراسان رضوی ،مشهد،انتهای فرامرزعباسی 4  (آزادی 35) تلفن :09397970150

دخترانه

  • دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

کد مدرسه :

 RH-14531-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی استان خراسان رضوی ،مشهد،انتهای فرامرزعباسی ۴  (آزادی ۳۵) تلفن :۰۹۳۹۷۹۷۰۱۵۰

فعایت های آموزشی ،علمی و فرهنگی دبستان دخترانه پروفسورمیزرا خانی

Previous
Next

فهرست فعالیت دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

فعالیت های فرهنگی

فعالیت های فرهنگی

فرهنگی اجتماعی

فعالیت های فرهنگی اجتماعی
Click Here

فعالیت آموزشی

فعالیت های آموزشی

فعالیت های آموزشی

قعالیت های آموزشی
Click Here

فعالیت علمی

فعالیت و آموزش هیا علمی

فعالیت های علمی

فعالیت های علمی
Click Here
۰
پایه اول
۰
پایه دوم
۰
پایه سوم
۰
پایه چهارم
۰
پایه پنجم
۰
پایه ششم

دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+