کدسوابق تحصیلی

کدسوابق تحصیلی

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد: سامانه مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلی

سامانه مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلی

فارغ التحصیلان دوره متوسطه :

افرادی که یکی از شرایط زیر را دارا باشند مشمول طرح تاثیر سوابق تحصیلی  است

در آزمون سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی نبوده و اطلاعات آنان در این سایت موجود نیست:

الف – فارغ التحصیلان قبل از سال ۸۴

ب – فارغ التحصیلان شاخه فنی حرفه ای و کاردانش و فارغ التحصیلان رشته های غیرنظری(دانشسراهای تربیت معلم )

ج – فارغ التحصیلان نظام ترمی واحدی نظام قدیم آموزش متوسطه

د- دیپلمه های تطبیقی مدارس غیر ایرانی خارج از کشور

فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی :

فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی قبل از سال ۱۳۹۱ مشمول طرح تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون  می باشد

سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی نبوده و اطلاعات آنان در این سایت موجود نیست.

نکات مهم :

 با توجه به هماهنگی به عمل آمده با سازمان سنجش آموزش کشوراطلاعات سوابق تحصیلی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی موجود در سامانه، دهم بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت اعمال در سامانه ثبت نام کنکور سراسری به سازمان سنجش تحویل خواهد شد .

 برای دانش آموزان پایه دوازدهم نظام جدید(۳-۳-۶) اطلاعات هویتی و برای دانش آموزان نظام قدیم کلیه سوابق تحصیلی تا دهم بهمن ماه قابل مشاهده است .

 دانش آموزان جهت ثبت نام در آزمون سراسری می بایست کد اخذ شده از این سامانه را در تقاضانامه ثبت نام درج نمایند .

 با توجه به اینکه اطلاعاتی که در این سایت موجود می باشد عیناً به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهد گردید لذا جهت جلوگیری از وجود مشکل در فرآیند ثبت نام آزمون سراسری ، ضمن مشاهده اطلاعات خود درصورت هرگونه مغایرت ازطریق درج درخواست در همین سامانه اقدام نمائید . قابل ذکر است این درخواست ها در منطقه محل تحصیل شما بررسی و رفع مغایرت می گردد .

 در صورت عدم رفع مغایرت به منطقه محل تحصیل خود مراجعه نمائید .

 سوابق تحصیلی نمره ای دانش آموزان پایه دوازدهم نظام جدید و غیر فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم در تیر ماه به این سامانه ارسال و قابل مشاهده خواهد بود .

برای مشاهده سوابق و دریافت کد سوابق تحصیلی اینجا را کلیک کنید