اخبار

مدارس مشهد روز چهارشنبه تعطیل نیست مدرسه جو

مدارس مشهد روز چهارشنبه هشتم آبان تعطیل نیست

مدرسه جو جستجوی مدارس :مدارس مشهد روز چهارشنبه هشتم آبان تعطیل نیست

 

بشتر ببینید
اطلاعیه تعطیلی یا تاخیر در آغاز به کار مدارس (شماره ۱) در برخی مناطق استان خراسان رضوی در "نوبت صبح " روز دوشنبه" ۲۳ " دی ماه ۹۸
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+