لیست و آدرس مدارس پسرانه و دخترانه نمونه متوسطه دوره اول و دوم دولتی مشهد

لیست و آدرس مدارس پسرانه و دخترانه نمونه متوسطه دوره اول و دوم دولتی مشهد

مدارس مشهد،مدرسه جو:لیست و آدرس مدارس پسرانه و دخترانه نمونه متوسطه دوره اول و دوم دولتی مشهد

دبیرستان دوره اول دخترانه نمونه دولتی خدابنده ناحیه ۱ مشهد آدرس : خیابان خواجه ربیع، انتهاى ده مترى بلال تلفن : ۰۵۱۳۷۳۲۱۳۷۱
دبیرستان دوره اول دخترانه نمونه دولتی حضرت زهرا (س) ناحیه ۳ مشهد آدرس : خیابان کوهسنگی، رو به روی بیمارستان هفده شهریور تلفن : ۰۵۱۳۸۴۶۶۹۶۸
دبیرستان دوره اول دخترانه نمونه دولتی نجمه ناحیه ۴ مشهد آدرس : بلوار شفا، نبش شفای ۷ تلفن : ۰۵۱۳۷۱۱۲۷۸۰
دبیرستان دوره اول دخترانه نمونه دولتی المهدی (عج) ناحیه ۵ مشهد آدرس : شهرک شهید رجایی، حر ۲۸، اروند ۶۲، مجتمع المهدی تلفن : ۳۳۷۲۷۰۴۹
دبیرستان دوره اول دخترانه نمونه دولتی افشار نژاد ناحیه ۵ مشهد آدرس : انتهای میرزا کوچک خان، جنب پیش دانشگاهی اسماعیل پور طرقی تلفن : ۳۲۵۹۷۰۵۰
دبیرستان دوره اول دخترانه نمونه دولتی آرمینه مصلی نژاد ناحیه ۶ مشهد آدرس : میدان هشتصد، روبه روی پارک لاله
دبیرستان دوره دوم دخترانه نمونه دولتی فرهنگ شهید شفیعی ناحیه ۲ مشهد آدرس : خیابان ۱۷ شهریور، ۱۷ شهریور ۴/۶
دبیرستان دوره دوم دخترانه نمونه دولتی فرهنگ ام ابیها (س) ناحیه ۵ مشهد آدرس : بلوار وحدت، نرسیده به چهار راه مقدم، به طرف پنجراه، جنب شرکت نفت تلفن : ۰۵۱۳۳۶۹۰۴۵۵
دبیرستان دوره دوم دخترانه نمونه دولتی المهدی (عج) ناحیه ۵ مشهد آدرس : شهرک شهید رجایی، حر ۲۸، اروند ۶۲ تلفن : ۳۳۷۲۷۰۷۹
دبیرستان دوره دوم دخترانه نمونه دولتی فرهنگ مهشید مصلی نژاد ناحیه ۶ مشهد آدرس : بلوار وکیل آباد، بلوار دانشجو، دانشجو ۸ تلفن : ۰۵۱۳۸۶۹۷۱۰۰
دبیرستان دوره دوم دخترانه نمونه دولتی فرهنگ آرمینه مصلی نژاد ناحیه ۷ مشهد آدرس : قاسم آباد، بلوار شهید فلاحی، شهید فلاحی ۲۷ تلفن : ۰۵۱۳۶۲۱۰۰۰۳
دبیرستان دوره دوم دخترانه نمونه دولتی فرهنگ حضرت فاطمه (س) ناحیه ۱ مشهد آدرس : انتهای رسالت ۴۱ تلفن : ۰۵۱۳۲۷۰۳۶۶۶
دبیرستان دوره اول پسرانه نمونه دولتی ابرار ناحیه ۲ مشهد تلفن : ۰۵۱۳۸۵۴۱۶۷۱
دبیرستان دوره اول پسرانه نمونه دولتی مولوی ناحیه ۴ مشهد آدرس : بلوار خیام، خیام ۱۰ تلفن : ۰۵۱۳۷۶۴۱۹۰۲
دبیرستان دوره اول پسرانه نمونه دولتی حسن برزگر ناحیه ۵ مشهد آدرس : بلوار وحدت، ابتدای بلوار امت، امت ۱ تلفن : ۰۵۱۳۳۶۸۴۶۳۶
دبیرستان دوره اول پسرانه نمونه دولتی اردکانی ناحیه ۶ مشهد آدرس : بلوار وکیل آباد، چهار راه ستاری، نبش ستاری ۱۹
دبیرستان دوره اول پسرانه نمونه دولتی شارقی ناحیه ۷ مشهد آدرس : حجاب ۶۹
دبیرستان دوره اول نمونه دولتی مصلی نژاد ناحیه ۷ مشهد آدرس : شهرک غرب، بلوار فلاحی، نبش فلاحی ۲۷
دبیرستان دوره دوم پسرانه نمونه دولتی مبین ناحیه ۳ مشهد
دبیرستان دوره دوم پسرانه نمونه دولتی دکتر بهشتی ناحیه ۳ مشهد
دبیرستان دوره دوم پسرانه نمونه دولتی زنده یاد صادقی ناحیه ۴ مشهد
دبیرستان دوره دوم پسرانه نمونه دولتی حضرت محمد (ص) ناحیه ۱ مشهد آدرس : بین چهارراه زرینه و عشرت آباد