لیست و آدرس مدارس پسرانه و دخترانه تیزهوشان  دوره اول و دوره دوم  متوسطه 

لیست و آدرس مدارس پسرانه و دخترانه تیزهوشان  دوره اول و دوره دوم  متوسطه 

مدارس مشهد،مدرسه جو :لیست و آدرس مدارس پسرانه و دخترانه تیزهوشان  دوره اول و دوره دوم  متوسطه

دبیرستان دوره اول دخترانه تیزهوشان فرزانگان (۱) ناحیه ۴ مشهد آدرس : بلوار سازمان آب، شهید صادقی ۲۷ تلفن : ۰۵۱۳۷۲۸۳۲۴۸
دبیرستان دوره اول دخترانه تیزهوشان فرزانگان (۳) ناحیه ۵ مشهد آدرس : بلوار وحدت، نرسیده به چهار راه مقدم، جنب شرکت نفت دتلفن : ۰۵۱۳۳۶۴۷۳۸۱
دبیرستان دوره اول دخترانه تیزهوشان فرزانگان (۲) طوبی ناحیه ۶ مشهد آدرس : بلوار پیروزی، خیابان بنفشه، بنفشه ۹ تلفن : ۰۵۱۳۵۰۱۷۰۵۰
دبیرستان دوره دوم دخترانه تیزهوشان فرزانگان ۴ ناحیه ۱ مشهد آدرس : چهار راه خواجه ربیع به طرف میدان شهدا، خیابان عبادی ۱۳ تلفن : ۳۲۲۲۵۵۰۶
دبیرستان دوره دوم دخترانه تیزهوشان فرزانگان ۳ ناحیه ۳ مشهد آدرس : بلوار تلویزیون، شهرک نوفل لوشاتو، بین نوفل لوشاتو ۱۸ و ۲۰ تلفن : ۰۵۱۳۸۷۸۵۵۵۵
دبیرستان دوره دوم دخترانه تیزهوشان فرزانگان (۱) ناحیه ۴ مشهد آدرس : بلوار سازمان آب، شهید صادقی ۲۷ تلفن : ۰۵۱۳۷۲۷۷۷۰۰
دبیرستان دوره دوم دخترانه تیزهوشان فرزانگان (۵) فاتح ناحیه ۶ مشهد آدرس : بلوار هفت تیر، بعد از میدان هشتم شهریور تلفن : ۰۵۱۳۸۸۹۶۶۰۵
دبیرستان دوره دوم دخترانه تیزهوشان فرزانگان (۲) ناحیه ۷ مشهد
دبیرستان دوره اول پسرانه تیزهوشان شهید هاشمی نژاد ۲ ناحیه ۲ مشهد آدرس : انتهای خیابان دکتر بهشتی تلفن : ۰۵۱۳۸۴۴۷۷۶۷
دبیرستان دوره اول پسرانه تیزهوشان شهید هاشمی نژاد ۴ ناحیه ۳ مشهد آدرس : بزرگراه شهید کلانتری، حاشیه بزرگراه، نبش میدان جهاد تلفن : ۰۵۱۳۸۴۶۲۰۹۰
دبیرستان دوره اول پسرانه تیزهوشان شهید هاشمی نژاد (۱) ناحیه ۴ مشهد آدرس : میدان فردوسی، انتهای بلوار قرنی تلفن : ۰۵۱۳۷۲۶۴۰۵۱
دبیرستان دوره اول پسرانه تیزهوشان شهید هاشمی نژاد (۳) ناحیه ۶ مشهد آدرس : رضاشهر، بین خاقانی ۱۱ و ۱۳ تلفن : ۰۵۱۳۸۷۸۰۰۰۲
دبیرستان دوره دوم پسرانه تیزهوشان شهید هاشمی نژاد ۲ ناحیه ۳ مشهد آدرس : انتهای خیابان دکتر بهشتی، شهید بهشتی ۵۷ تلفن : ۰۵۱۳۸۴۴۷۷۶۷
دبیرستان دوره دوم پسرانه تیزهوشان شهید هاشمی نژاد (۱) ناحیه ۴ مشهد آدرس : میدان فردوسی، ابتدای بلوار شهید قرنی تلفن : ۰۵۱۳۸۶۶۶۰۳۲
دبیرستان دوره دوم پسرانه تیزهوشان شهید هاشمی نژاد (۴) ناحیه ۵ مشهد تلفن : ۰۵۱۳۳۶۷۲۳۳۳
دبیرستان دوره دوم پسرانه تیزهوشان شهید هاشمی نژاد (۳) ناحیه ۶ مشهد آدرس : بلوار آموزگار، بین آموزگار ۶۹ و ۷۱، دبیرستان حاج علی دهقان سفید سنگی (شهید هاشمی نژاد ۳) تلفن : ۰۵۱۳۸۶۷۵۴۵۰