اخبار

لیست مراکز پاسخگویی تلفنی مراکز مشاوره دانش آموزی نواحی، مناطق و شهرستان های آموزش وپرورش خراسان رضوی صدای مشاور

لیست مراکز پاسخگویی تلفنی مراکز مشاوره دانش آموزی نواحی، مناطق و شهرستان های آموزش وپرورش خراسان رضوی صدای مشاور

مدارس مشهد مدرسه جو:لیست مراکز پاسخگویی تلفنی مراکز مشاوره دانش آموزی نواحی ،مناطق و شهرستان های آموزش وپرورش خراسان رضوی صدای مشاور

لیست مراکز پاسخگویی تلفنی مراکز مشاوره دانش آموزی نواحی، مناطق و شهرستان های آموزش وپرورش خراسان رضوی صدای مشاور

سامانه های پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۱۵ می باشد

@farhangian_n1

 

بشتر ببینید
برگزاری جشن ملی مدارس ابتدایی عاری از پوسیدگی دندان
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+