اخبار

شروع سال تحصیلی ۹۸ مدارس در خراسان رضوی با یک میلیون دویست نودهزاربا۵۳ هزار کلاس درس

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:به نقل از روبط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی شروع سال تحصیلی ۹۸ مدارس  در خراسان رضوی با یک میلیون دویست نودهزاربا۵۳ هزار کلاس درس

به نقل از روبط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

بشتر ببینید
هنرستانی‌ها بیش از 1400 ساعت مهارت در طول سه سال می‌آموزند
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+