سامانه پیش ثبت نام مدرسه

سامانه پیش ثبت نام مدرسه

توافق نامه و اطلاع از شرایط تکمیل فرم و پذیرفتن آن

1-ثبت نام در این سامانه رایگان است 2-سامانه پیش ثبت نام مدارس به منظور تسهیل در آگاهی از مکان و نشانی مدارس است که به صورت رایگان در اختیار قرار گرفته است 3-توجه! مدرسه جو تنها نمایش دهنده اطلاعات مدارس است و هیچ رابطۀ حقوقی با مدارس ندارد 4-مدرسه بعنوان مشاور و کارشناس در انتخاب و ثبت نام مدرسه شما را یاری می کند و مدارس را مورد نظر شمار ا بررسی وفرآیند ثبت نام را آسان می کند 5-مدرسه جو با ارتباط با تیم مشاورین و کارشناسان رسمی ادارات آموزش و پرورش یاری گر شما خواهد بود

اولویت اول مدرسه درخواستی برای ثبت نام

توضیحات بیشتر برای درخواست نوع مدرسه که نیاز دارید(نوع مدرسه ،هوشمند ،رویکرد مذهبی ،قرآنی ،هنری ،فعالیت فوق برنامه،و....)

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)