اخبار

اسکان نوروزی مدارس برای فرهنگیان

سامانه رزرو اینترنتی اسکان مدارس در بازه زمانی ۹ تا ۲۳ اسفند فعال می‌شود

مدارس مشهد،مدرسه جو:سامانه رزرو اینترنتی اسکان مدارس در بازه زمانی ۹ تا ۲۳ اسفند فعال می‌شود

بخشنامه اسکان نوروزی فرهنگیان

▫️سامانه رزرو اینترنتی اسکان در بازه زمانی ۹ تا ۲۳ اسفند فعال می‌شود

تعرفه اسکان:
ویژه: ۴۰۰۰۰ تومان
گروه الف: ۳۵۰۰۰ تومان
گروه ب: ۲۶۰۰۰ تومان

بخشنامه بخشنامه اسکان مدارس نوروزی فرهنگیان مدارس مشهد مدرسه جو

بخشنامه بخشنامه اسکان مدارس نوروزی فرهنگیان
مدارس مشهد مدرسه جو

بخشنامه بخشنامه اسکان مدارس نوروزی فرهنگیان مدارس مشهد مدرسه جو

بخشنامه بخشنامه اسکان مدارس نوروزی فرهنگیان
مدارس مشهد مدرسه جو

بشتر ببینید
هدف گذاری برای مدارس منهای خشونت
طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید