مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

اسکان نوروزی مدارس برای فرهنگیان

سامانه رزرو اینترنتی اسکان مدارس در بازه زمانی ۹ تا ۲۳ اسفند فعال می‌شود

مدارس مشهد،مدرسه جو:سامانه رزرو اینترنتی اسکان مدارس در بازه زمانی ۹ تا ۲۳ اسفند فعال می‌شود

بخشنامه اسکان نوروزی فرهنگیان

▫️سامانه رزرو اینترنتی اسکان در بازه زمانی ۹ تا ۲۳ اسفند فعال می‌شود

تعرفه اسکان:
ویژه: ۴۰۰۰۰ تومان
گروه الف: ۳۵۰۰۰ تومان
گروه ب: ۲۶۰۰۰ تومان

بخشنامه بخشنامه اسکان مدارس نوروزی فرهنگیان مدارس مشهد مدرسه جو

بخشنامه بخشنامه اسکان مدارس نوروزی فرهنگیان
مدارس مشهد مدرسه جو

بخشنامه بخشنامه اسکان مدارس نوروزی فرهنگیان مدارس مشهد مدرسه جو

بخشنامه بخشنامه اسکان مدارس نوروزی فرهنگیان
مدارس مشهد مدرسه جو

بشتر ببینید
هرگونه استفاده از ظرفیت‌های مدرسه به اخذ مجوز از آموزش‌ و پرورش نیاز دارد

آموزش و پرورش:به منظور پیشگیری از ویروس کرونا در جمعیت دانش آموزی مدارس در صورت داشتن علائم سرماخوردگی به مدرسه نروید؛ غیبت‌ها موجهند