اخبار

زمان ثبت نام آزمون پایه هشتم سمپادتکمیل ظرفیت از ۱۲ تا ۱۷ مرداد ماه

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:زمان ثبت نام آزمون پایه هشتم سمپادتکمیل ظرفیت از ۱۲ تا ۱۷ مرداد ماه

جزئیات شرکت در آزمون تکمیل ظرفیت پایه هشتم سمپاد

▫️ زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون تکمیل ظرفیت از ۱۲ تا ۱۷ مرداد ماه در نظر گرفته شده است و این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نیست؛ داوطلبان برای شرکت هم باید به آدرس اینترنتی hoosh8.medu.ir مراجعه کنند. آزمون هم هشتم شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد.

▫️ دروس زبان و ادبیات فارسی، ریاضی، علوم تجربی، پیام‌های آسمانی و استعداد تحلیلی برای این آزمون در نظر گرفته شده است.

▫️ ۲۵۰۰ نفر در آزمون پایه هشتم پذیرفته خواهند شد. شرایط ثبت نام برای شرکت در این آزمون معدل کل ۱۹ به بالا است

زمان ثبت نام  آزمون  پایه هشتم سمپادتکمیل ظرفیت از ۱۲ تا ۱۷ مرداد ماه

زمان ثبت نام آزمون پایه هشتم سمپادتکمیل ظرفیت از ۱۲ تا ۱۷ مرداد ماه

➖➖

بشتر ببینید
ساعات برگزاری کلاس‌های درس در شاد مشخص شد
طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید