مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

درباره کنکور99بیشتربدانیم!! منابع سوالات کنکور99.

درباره کنکور99بیشتربدانیم!! منابع سوالات کنکور99.

مدارس مشهد،مدرسه جو :درباره کنکور99بیشتربدانیم!!

درباره کنکور99بیشتربدانیم!!
• سوالات کنکور99 به دوصورت نظام جدید ونظام قدیم طراحی می شود.
• امتحانات درخرداد ماه نهایی بوده وتاثیرنمره کتبی هردرس درکنکور 30 درصدومثبت لحاظ خواهدشد.
• درکنکور99ازنظرساختاری(منابع،ضرایب ،کارنامه ،انتخاب رشته و… ) هیچ تغییری ایجادنشده است.
• ممکن است دراعمال سهمیه ها(شاهد،فرزندان هیئت علمی ،بومی گزینی و…) تغییراتی ایجادشود.
• از16بهمن تا26بهمن ثبت نام کنکور99برای رشته های باآزمون ،دانشگاه های دوره های مختلف تحصیلی(روزانه،شبانه،فرهنگیان،پردیس ودانشگاه آزاد) انجام می گیرد.
• کنکورگروه ریاضی وانسانی روز5شنبه 12 تیر و گروه تجربی روزجمعه 13 تیر 99 ساعت8صبح برگزار خواهد شد.
• 3897کتاب های درسی وزارت آموزش وپرورش می باشدنه کتاب های کمک آموزشی وجزوه دبیریادی وی دی آموزشی ویالوح فشرده موسسات کنکور.

بشتر ببینید
اجرای برنامه‌های هفته ملی کودک از 13 تا 19 مهرماه در مدارس

آموزش و پرورش:به منظور پیشگیری از ویروس کرونا در جمعیت دانش آموزی مدارس در صورت داشتن علائم سرماخوردگی به مدرسه نروید؛ غیبت‌ها موجهند