اخبار

مدارس مشهد،مدرسه جو: وزیر آموزش وپرورش محسن جاجی میرزایی:افزایش آموزش دروس در شبکه آموزش از 10 نوبت به 14 نوبت

حاجی میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش : برای هر وضعیتی در شروع سال تحصیلی آینده، آماده ایم

مدارس مشهد مدرسه جو : حاجی میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش : برای هر وضعیتی در شروع سال تحصیلی آینده، آماده ایم

برای شروع سال تحصیلی آینده به جهت اینکه پیش بینی وضعیتی که در برابر ماست، هنوز امکان‌پذیر نیست، ما برای شرایط مختلف خودمان را آماده کردیم.

🔸اگر قرار باشد برخی از ایام سال را دانش‌آموزان در مدارس حضور داشته باشند و برخی ایام، حضور نداشته باشند، ما آمادگی کسب کردیم که چه درسهایی را میتوانیم در دوره آموزش حضوری پیگیری کنیم و چه درسهایی را از بستر فضای مجازی دنبال کنیم.

🔸اگر ناگزیر باشیم تعداد دانش آموزان کلاس ها را محدودتر کنیم، برای این هم آمادگی داریم که با توزیع دانش‌آموزان در طول هفته بخشی از آموزش را از طریق حضوری و بخشی را از طریق غیرحضوری دنبال کنیم.

بشتر ببینید
چه مدرسه‌ای را برای فرزند خود انتخاب کنیم
طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید