اخبار

سامانه ثبت نام کارت شناسایی فرهنگیان

ثبت نام کارت شناسایی فرهنگیان

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد: نشانی  ثبت نام کارت شناسایی فرهنگیان


مرحله ی اول ثبت درخواست کارت پرسنلی تا ۳۰ مهر است ، تاریخ مرحله ی دوم اعلام میشود

همکاران متقاضی انتقال ، لطفا در خواست خود را به تعویق بندازید و پس از اول مهرماه اقدام کنید تا وضعیت انتقال شما مشخص شود.

 برای ثبت نام کلیک کنید 

بشتر ببینید
مهم‌ترین رویکرد سازمان فراگیرسازی از طریق ایجاد مدارس انطباقی است
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+