مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

سامانه ثبت نام کارت شناسایی فرهنگیان ثبت نام کارت شناسایی فرهنگیان                                   1 1

ثبت نام کارت شناسایی فرهنگیان

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد: نشانی  ثبت نام کارت شناسایی فرهنگیان


مرحله ی اول ثبت درخواست کارت پرسنلی تا 30 مهر است ، تاریخ مرحله ی دوم اعلام میشود

همکاران متقاضی انتقال ، لطفا در خواست خود را به تعویق بندازید و پس از اول مهرماه اقدام کنید تا وضعیت انتقال شما مشخص شود.

 برای ثبت نام کلیک کنید 

بشتر ببینید
دکتر روحانی از میان این گزینه ها، با صدور حکمی دکتر سید جواد حسینی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.