اخبار

دبیرستان میزرزاخانی آموزش از راه دور 2

ثبت نام فوری اخذ مدرک دپیلم انسانی ،تجربی ،ریاضی و کارودانش

مدارس مشهد مدرسه جو :ثبت نام فوری اخذ مدرک دپیلم انسانی ،تجربی ،ریاضی و کارودانش  در مرکز آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

رشته های نظری ،انسانی ،تجربی ریاضی  و کار دانش

استان خراسان رضوی ،بلوار فرامرز عباسی  انتهای فرامرز ۴  دبیرستان آموزش از راه دور دخترانه پروفسور میرزاخانی

دبیرستان میزرزاخانی آموزش از راه دور 2

دبیرستان میزرزاخانی آموزش از راه دور ۲

بشتر ببینید
دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی دبستان،دبیرستان ،هنرستان ،استعدادهای درخشان ، مشاهد، نمونه دولتی ابلاغ شد.
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+