اخبار

قاسم-علی-خدابنده-مدیرکل

ثبت نام بیش از یک میلیون و ٣٢۴ هزار دانش آموز در مدارس سطح استان خراسان رضوی

مدارس مشهد مدرسه حو:دکتر قاسمعلی خدابنده مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی :ثبت نام بیش از یک میلیون و ٣٢۴ هزار دانش آموز در مدارس سطح انواحی مشهد و مناطق و شهرستان های استان خراسان رضوی

با تلاش همکاران ما ثبت نام بیش از یک میلیون و ٣٢۴ هزار دانش آموز در مدارس سطح استان انجام شده است.

🔹 از آنجایی که پیش بینی ما برای سال تحصیلی جاری ثبت نام یک میلیون و ٣۵٠ هزار دانش آموز بوده است، حدود ٢۶ هزار دانش آموز هنوز فرآیند ثبت نام خود را انجام نداده اند که همکاران ما پیگیرانه به دنبال شناسایی دانش آموزان ترک تحصیل و یا بازمانده از تحصیل در سطح استان هستند

بشتر ببینید
مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد