مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

هنگام جستجو مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند مدرسه جو انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست؟                                                 1 850x570

انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست؟

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد :هنگام جستجو  مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند.

2- معلم

معلم با توجه به ارتباط تنگاتنگ با دانش آموز نقش مهم و تاثیر گذاری در روند تحصیلی دارد.این نکته در مقاطع ابتدایی بسیار مهم می باشد.معلم با انگیزه و توانا در ایجاد علاقمند کردن دانش آموزان و موفقیتشان نقش بسزایی دارد.حضور معلمان توانمند و آگاه به روش تدرس متناسب با دروسی که تدریس می کنند و دانش در خصوص آن درس نه تنها در تمام مقاطع بالخصوص مقاطع بالاتر مهم می باشد.رفتار و برخورد نامناسب معلم می تواند یک دانش آموز را از مدرسه یا درس خاصی بیزار کند و دانش آموز افت تحصیلی پیدا کند.توجه به ارتباط معلم با والدین مهم است.یک معلم توانمند نه تنها مهارت علمی و تدریس خوبی باید داشته باشد بلکه باید ویژگی های عاطفی و مشکلات دانش آموزان را بشناسد و متناسب با شرایط آنها رفتار کند و توانایی دانش آموزان را بالخصوص در شیوه ارزشیابی مد نظر بگیرد و نظرات شخصی او بر ارزشیابی عملکرد دانش آموز تاثیر گذار نباشد.

بشتر ببینید
اجرای برنامه‌های هفته ملی کودک از 13 تا 19 مهرماه در مدارس