اخبار

هنگام جستجو مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند- مدرسه جو

انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست؟

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد: هنگام جستجو  مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند

توجه به آموزش مهارت های گوناگون

یک مدرسه خوب نه تنها تمرکز بر روی آموزش مهارت های علمی و تحصیلی دارد بلکه مهارت های اجتماعی از قبیل مهارت های زندگی و اجتماعی و همچنین تمرکز بر روی مهارت های اخلاقی نظیر انتقال ارزشها، پرورش دینی و … دارد و برنامه هایی را در خصوص پرورش این مهارت ها در برنامه مدرسه می گنجاند.

بشتر ببینید
مدرسه! فرزندم را به من برگردان
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+