مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست؟

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد :هنگام جستجو  مدرسه این عوامل را مد نظر بگیرند.

1- مدیر مدرسه

حضور یک مدیر توانمند، منظم و فعال نقش مهمی در موفقیت مدرسه دارد.این امر در مقاطع بالاتر نقش پررنگ تری دارد.توجه به موارد ذیل مهم می باشد:

• حضور دائم در مدرسه و دردسترس بودن

• رفتار مناسب و با احترام با کلیه افراد

• آشنایی با شیوه مدیریتی

• نظارت کامل بر کلیه روند مدرسه ،تدریس معلمان،عملکرد دانش آموزان

• مشارکت دادن معلمان و والدین در فعالیت های مدرسه و نظر خواهی کردن از آنها

• در ارتباط بودن با والدین و در جریان بودن کلیه مسائل و مشکلات دانش آموزان

• توجه به ایجاد نظم در مدرسه و برنامه ها

بشتر ببینید
آخرین آمار ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه :مهم و فوری مدارس مشهد روز شنبه سوم اسفند ۹۸ تعطیل است