اخبار

ثبت نام مرحله دوم تامین مدرسان فراگیرسازی آموزش و پرورش مدرسه جو

اطلاعیه مرحله ثبت نام دوره تأمین مدرسی فراگیرسازی آموزش و پرورش

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:دومین مرحله ثبت نام دوره “تامین مدرسی فراگیر سازی آموزش و پرورش” از داوطلبان واجد شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر به

به این  لینک مراجعه کنید

بشتر ببینید
اردوی آموزشی و فرهنگی دبیران دبیرستان ماندگار دکترعلی شریعتی
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+