مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

اضافه وزن مهم‌ترین معضل دانش آموزان اضافه وزن مهم‌ترین معضل دانش آموزان مدرسه جو اضافه وزن مهم‌ترین معضل دانش آموزان اضافه وزن مهم‌ترین معضل دانش آموزان مدرسه جو اضافه وزن و چاقی در دوره ابتدایی، کم تحرکی و اضافه وزن مهم‌ترین معضل دانش آموزان است

اضافه وزن و چاقی در دوره ابتدایی، کم تحرکی و اضافه وزن مهم‌ترین معضل دانش آموزان است

مدرسه جو جستجوی مدارس :اضافه وزن و چاقی در دوره ابتدایی، کم تحرکی و اضافه وزن مهم‌ترین معضل دانش آموزان است

حمیدی معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش:

▫️ اضافه وزن و چاقی در دوره ابتدایی، کم تحرکی و اضافه وزن مهم‌ترین معضل دانش آموزان است، با توجه به این‌که دو تا شش سالگی طلایی‌ترین زمان تحرک کودک است، باید قبل از مدرسه فکری به کم تحرکی کودکان شود.

▫️ برنامه‌های خاصی برای مبارزه با چاقی دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است، این برنامه‌ها امسال به شکل پایلوت در پنج استان اجرایی می‌شود.

بشتر ببینید
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش :ترسیم خطوط جغرافیای در شهرها دانش آموزان را از انتخاب آزادانه ثبت‌نام محروم می‌کند