اخبار

سنجش سلامت نوآموزان از ۱۸ خردادمدرسه جو جستجوی مدارس مشهد

آغاز بکار پایگاه‌های سنجش سلامت نوآموزان از ۱۸ خرداد

مدرسه جو جستجوی مدتارس مشهد:آغاز بکار پایگاه‌های سنجش سلامت نوآموزان از ۱۸ خرداد

مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی:طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان از نیمه خردادماه و بعد از ماه مبارک رمضان در بیش از ۲۲۰۰ پایگاه کلید می‌خورد.

▫️ارائه شناسنامه سلامت دانش‌آموز و انجام مراحل سنجش پیش شرط ثبت نام دانش‌آموزان در پایه اول است. در پایگاه‌های سنجش تعیین شده در سطح کشور، دانش آموزان بدو ورود به دبستان از نظر بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

بشتر ببینید
آیین نمادین افتتاحیه اولین زمین چمن مصنوعی بیمه معلم در استان
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+