هنرستان فنی و حرفه ای کوشش

هنرستان فنی و حرفه ای کوشش

هنرستان فنی و حرفه ای کوشش

استان خراسان رضوی مشهد، بلوار خاقانی، جنب فضای سبز

پسرانه

کد مدرسه :

 RH-8649-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:هنرستان فنی و حرفه ای کوشش

استان خراسان رضوی مشهد، بلوار خاقانی، جنب فضای سبز

 

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

آموزش فرایند کامل چگونگی ارزشیابی همکاران فرهنگی ،معلمین ، دبیران در سامانه سجفابیشتر مشاهده کنید