هنرستان فنی دخترانه عالمه

هنرستان فنی دخترانه عالمه

هنرستان فنی دخترانه عالمه

استان خراسان رضوی ،مشهد،نتهای فرامرز عباسی-بهاران9-بین فخر4و6 37647663 376240400

دخترانه

کد مدرسه :

 RH-11302-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:هنرستان فنی دخترانه عالمه

استان خراسان رضوی ،مشهد،نتهای فرامرز عباسی-بهاران۹-بین فخر۴و۶ ۳۷۶۴۷۶۶۳ ۳۷۶۲۴۰۴۰۰

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

آموزش فرایند کامل چگونگی ارزشیابی همکاران فرهنگی ،معلمین ، دبیران در سامانه سجفابیشتر مشاهده کنید