هنرستان فنی دخترانه ضمیمه محجوب

هنرستان فنی دخترانه ضمیمه محجوب

هنرستان فنی دخترانه ضمیمه محجوب

استان خراسان رضوی ،مشهد،جاهد شهر - میدان بوستان - بوستان 10 35216848

دخترانه

کد مدرسه :

 RH-11284-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:هنرستان فنی دخترانه ضمیمه محجوب

استان خراسان رضوی ،مشهد،جاهد شهر – میدان بوستان – بوستان 10 35216848

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)