هنرستان فنی دخترانه شهیدفکری

هنرستان فنی دخترانه شهیدفکری

هنرستان فنی دخترانه شهیدفکری

استان خراسان رضوی ،مشهد،بلوارآیت ا... عبادی-عبادی100 37312560 37334666

دخترانه

کد مدرسه :

 RH-11304-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:هنرستان فنی دخترانه شهیدفکری

استان خراسان رضوی ،مشهد،بلوارآیت ا… عبادی-عبادی۱۰۰ ۳۷۳۱۲۵۶۰ ۳۷۳۳۴۶۶۶

 

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

آموزش فرایند کامل چگونگی ارزشیابی همکاران فرهنگی ،معلمین ، دبیران در سامانه سجفابیشتر مشاهده کنید