هنرستان فنی دخترانه زکریای رازی

هنرستان فنی دخترانه زکریای رازی

هنرستان فنی دخترانه زکریای رازی

استان خراسان رضوی ،مشهد،خیابان خسروی کوچه فتاح خان 32257997 32243251

دخترانه

کد مدرسه :

 RH-11312-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:هنرستان فنی دخترانه زکریای رازی

استان خراسان رضوی ،مشهد،خیابان خسروی کوچه فتاح خان ۳۲۲۵۷۹۹۷ ۳۲۲۴۳۲۵۱

 

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

آموزش فرایند کامل چگونگی ارزشیابی همکاران فرهنگی ،معلمین ، دبیران در سامانه سجفابیشتر مشاهده کنید