هنرستان فنی دخترانه دانش و هنر

هنرستان فنی دخترانه دانش و هنر

هنرستان فنی دخترانه دانش و هنر

خیابان بهشتی - بهشتی 22 38405953

دخترانه

کد مدرسه :

 RH-11306-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:  هنرستان فنی دخترانه شهیدفکری

استان خراسان رضوی ،مشهد،خیابان بهشتی – بهشتی ۲۲ ۳۸۴۰۵۹۵۳

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+