هنرستان فنی دخترانه حضرت حوا(س)

هنرستان فنی دخترانه  حضرت حوا(س)

هنرستان فنی دخترانه حضرت حوا(س)

استان خراسان رضوی ،مشهد،خیابان پنجم گاز -مسلم جنوبی8 32769394

دخترانه

کد مدرسه :

 RH-11314-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:هنرستان فنی دخترانه حضرت حوا(س)

استان خراسان رضوی ،مشهد،خیابان پنجم گاز -مسلم جنوبی۸ ۳۲۷۶۹۳۹۴

 

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه