نشانی ستاد اسکان فرهنگیان ثامن پنج مشهد

نشانی ستاد اسکان فرهنگیان ثامن پنج مشهد

نشانی ستاد اسکان فرهنگیان ثامن پنج مشهد

استان خراسان رضوی ،مشهد،بلواروحدت،وحدت 18،آموزشگاه حشمتی(تکتم) 051-33640620

 

کد مدرسه :

 RH-8136-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:نشانی ستاد اسکان فرهنگیان ثامن پنج مشهد

استان خراسان رضوی ،مشهد،بلواروحدت،وحدت ۱۸،آموزشگاه حشمتی(تکتم) ۰۵۱-۳۳۶۴۰۶۲۰

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید