دبیرستان پسرانه هاشمی نژاد دوره اول متوسطه

دبیرستان پسرانه هاشمی نژاد دوره اول متوسطه

دبیرستان پسرانه هاشمی نژاد دوره اول متوسطه

خراسان رضوی -مشهد-مركزي-میدان فردوسی ابتدای شهیدقرنی مجتمع استعدادهای درخشان

پسرانه

کد مدرسه :

 RH-5881-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو-جستجوی مدارس مشهد دبیرستان پسرانه هاشمی نژاد دوره اول متوسطه

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)