دبیرستان پسرانه دریای نور متوسطه دوره اول

دبیرستان پسرانه دریای نور متوسطه دوره اول

دبیرستان پسرانه دریای نور متوسطه دوره اول

استان خراسان رضوی ،مشهد،بلوار وکیل آباد،هاشمیه ،تلفن : 09151033989   تلفن مدیر صفری :09154043989

 

کد مدرسه :

 RH-12492-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس:دبیرستان پسرانه دریای نور متوسطه دوره اول

استان خراسان رضوی ،مشهد،بلوار وکیل آباد،هاشمیه ،تلفن : 09151033989   تلفن مدیر صفری :09154043989

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)