دبیرستان پسرانه خوارزمی متوسطه دوره دوم

دبیرستان پسرانه خوارزمی متوسطه دوره دوم

دبیرستان پسرانه خوارزمی متوسطه دوره دوم

استان خراسان رضوی ،مشهد،خیابان احمد آباد ، خیابان ابوذ غفاری 

پسرانه

کد مدرسه :

 RH-8680-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:دبیرستان پسرانه خوارزمی متئوسطه دوره دوم

استان خراسان رضوی ،مشهد،خیابان احمد آباد ، خیابان ابوذ غفاری

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه