دبیرستان پسرانه شاهد شهیدمهدی حکمت متوسطه دوره دوم

دبیرستان پسرانه شاهد شهیدمهدی حکمت متوسطه دوره دوم

دبیرستان پسرانه شاهد شهیدمهدی حکمت متوسطه دوره دوم

استان خراسان رضوی - مشهد- خیابان ابن سینا چهار راه دکترا دبیرستان شاهد حکمت تلفن:38511147

پسرانه

کد مدرسه :

 RH-4938-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:دبیرستان پسرانه شاهد شهیدمهدی حکمت متوسطه دوره دوم

استان خراسان رضوی – مشهد- خیابان ابن سینا چهار راه دکترا دبیرستان شاهد حکمت تلفن:38511147

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)