دبیرستان دخترانه شاهد عترت متوسطه دوره اول

دبیرستان دخترانه شاهد عترت متوسطه دوره اول

دبیرستان دخترانه شاهد عترت متوسطه دوره اول

استان خراسان رضوی - مشهد پنجراه سناباد - نبش آبکوه 438402060 تلفن 

دخترانه

کد مدرسه :

 RH-7330-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:دبیرستان دخترانه شاهد عترت متوسطه دوره اول

استان خراسان رضوی – مشهد پنجراه سناباد – نبش آبکوه 4
38402060 تلفن

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)