مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

دبیرستان دخترانه شاهد شهیدشیرودی متوسطه دوره اول

دبیرستان دخترانه شاهد شهیدشیرودی متوسطه دوره اول

دبیرستان دخترانه شاهد شهیدشیرودی متوسطه دوره اول

استان خراسان رضوی- مشهد-بلوارشهیدشیرودی- شیرودی15 -بنی هاشم 1.1تلفن :33410202

دخترانه

کد مدرسه :

 RH-7324-property

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:دبیرستان دخترانه شاهد شهیدشیرودی متوسطه دوره اول

استان خراسان رضوی- مشهد-بلوارشهیدشیرودی- شیرودی15 -بنی هاشم 1.1تلفن :33410202

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه