دبستان پسرانه شهیدعلی خبیری

دبستان پسرانه شهیدعلی خبیری

دبستان پسرانه شهیدعلی خبیری

خراسان رضوی -مشهد- انتهاي 17ضد ، امام رضاي (66) تلفن:33412311

پسرانه

کد مدرسه :

 RH-10663-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو-جستجوی مدارس مشهد:دبستان پسرانه شهیدعلی خبیری
خراسان رضوی -مشهد- انتهای ۱۷ضد ، امام رضای (۶۶) تلفن:۳۳۴۱۲۳۱۱

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

آموزش فرایند کامل چگونگی ارزشیابی همکاران فرهنگی ،معلمین ، دبیران در سامانه سجفابیشتر مشاهده کنید