دبستان پسرانه شهيدعلي اصغراسدي

دبستان پسرانه شهيدعلي اصغراسدي

دبستان پسرانه شهيدعلي اصغراسدي

خراسان رضوی -مشهد-انتهاي كوي سيدي ، بعداز 35متري ، قائم 36 تلفن: 33851035

پسرانه

کد مدرسه :

 RH-10676-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو-جستجوی مدارس مشهد:دبستان پسرانه شهيدعلي اصغراسدي
خراسان رضوی -مشهد-انتهاي كوي سيدي ، بعداز 35متري ، قائم 36 تلفن: 33851035

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

سامانه مشاوره و انتخاب مدرسه (معرفی توسط تیم مشاورین مدرسه جو به مدارس منتخب)