دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

استان خراسان رضوی ،مشهد،انتهای فرامرزعباسی 4  (آزادی 35) تلفن :09397970150

دخترانه

  • دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

کد مدرسه :

 RH-14531-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی استان خراسان رضوی ،مشهد،انتهای فرامرزعباسی ۴  (آزادی ۳۵) تلفن :۰۹۳۹۷۹۷۰۱۵۰

فعایت های آموزشی ،علمی و فرهنگی دبستان دخترانه پروفسورمیزرا خانی

قبل
بعد

فهرست فعالیت دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

فعالیت های فرهنگی

فعالیت های فرهنگی

فرهنگی اجتماعی

فعالیت های فرهنگی اجتماعی
Click Here

فعالیت آموزشی

فعالیت های آموزشی

فعالیت های آموزشی

قعالیت های آموزشی
Click Here

فعالیت علمی

فعالیت و آموزش هیا علمی

فعالیت های علمی

فعالیت های علمی
Click Here
۰
پایه اول
۰
پایه دوم
۰
پایه سوم
۰
پایه چهارم
۰
پایه پنجم
۰
پایه ششم

دبستان دخترانه پروفسور میرزاخانی

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید