مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

دبستان دخترانه:بیست ودوبهمن (شهیدرجائی )

دبستان دخترانه:بیست ودوبهمن (شهیدرجائی )

دبستان دخترانه:بیست ودوبهمن (شهیدرجائی )

استان خراسان رضوی,مشهد,طلاب میدان شهیدمفتح (گلشو)ابتداى بلوارنبوت

دخترانه

کد مدرسه :

 RH-9237-property

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد: دبستان دخترانه:بیست ودوبهمن (شهیدرجائی )

استان خراسان رضوی,مشهد,طلاب میدان شهیدمفتح (گلشو)ابتداى بلوارنبوت

تلفن تماس : 2594564

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

آموزش و پرورش:به منظور پیشگیری از ویروس کرونا در جمعیت دانش آموزی مدارس در صورت داشتن علائم سرماخوردگی به مدرسه نروید؛ غیبت‌ها موجهند