دبستان دخترانه:بیست ودوبهمن (شهیدرجائی )

دبستان دخترانه:بیست ودوبهمن (شهیدرجائی )

دبستان دخترانه:بیست ودوبهمن (شهیدرجائی )

استان خراسان رضوی,مشهد,طلاب میدان شهیدمفتح (گلشو)ابتداى بلوارنبوت

دخترانه

کد مدرسه :

 RH-9237-property

اشتراک گذاری

اضافه شده به علاقمندی

موردعلاقه

چاپ

توضیحات

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد: دبستان دخترانه:بیست ودوبهمن (شهیدرجائی )

استان خراسان رضوی,مشهد,طلاب میدان شهیدمفتح (گلشو)ابتداى بلوارنبوت

تلفن تماس : ۲۵۹۴۵۶۴

مدرسه روی نقشه

مدارس مشابه

قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+