اخبار

جزئیات و چگونگی برگزاری فرآیند ارزشیابی های پایانی دانش آموزان مقاطع متوسطه در سال تحصیلی جاری

جزئیات و چگونگی برگزاری فرآیند ارزشیابی های پایانی دانش آموزان مقاطع متوسطه در سال تحصیلی جاری

جزئیات و چگونگی برگزاری فرآیند ارزشیابی های پایانی دانش آموزان مقاطع متوسطه در سال تحصیلی جاری

مشاهده
برگزاری ستاد اجرایی ثبت نام در سال تحصیلی 1400-1399 با حضور قاسمعلی خدابنده مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد

برگزاری ستاد اجرایی ثبت نام در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با حضور قاسمعلی خدابنده مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد

مدارس مشهد مدرسه جو: برگزاری ستاد اجرایی ثبت نام در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با حضور قاسمعلی خدابنده مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد. با حضور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی جلسه ویدئو کنفرانس ستاد اجرایی ثبت نام در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان…

مشاهده
برگزاری امتحانات پایه های هفتم و هشتم متوسطه اول به صورت غیرحضوری در مدارس خراسان رضوی

برگزاری امتحانات پایه های هفتم و هشتم متوسطه اول به صورت غیرحضوری در مدارس استان خراسان رضوی

برگزاری امتحانات پایه های هفتم و هشتم متوسطه اول به صورت غیرحضوری در مدارس استان خراسان رضوی

مشاهده
اطلاعیه تعطیلی مدارس مشهد مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد

جزئیات اجرای طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان های مدارس مشهد و استان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

جزئیات اجرای طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان های مدارس مشهد و استان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

مشاهده
ثبت نام فوری مدارس برتر دبستان دخترانه دانش جاوید،مدارس مهر اندیشه،دبستان دخترانه آسمان علم ،دبستان پسرانه اندیشمندان پیشرو دبستان پسرانه ذهن خلاق دبستان دخترانه نسل انتظار، دبستان دخترانه شهید برومند ،دبیرستان معارف شهید مطهری هم اکنون ثبت نام کنید
+